Kastel

Panorama Kastela i Vrbasa

Udruzenje gradjana povratnika u Banjaluku

Naslovna strana

Izvještaj o radu 2019. godine

Izvještaj o radu za 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu 2019. godine

Izvještaj o radu za 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narativni i financijski izvještaj izgradnje hale

do 31. decembra 2019. godine

Izgradnja hale do 13. decembra 2016.

 

 

Banjalučani, vratili ste se u Banjaluku ili to želite?

Želja nam je uspostaviti kontakt sa svim Banjalučanima koji su privremeno smješteni van svog grada.

Sve potrebne informacije možete dobiti u našoj kancelariji u Banjaluci.

 

                                                             K. k. žrtava 98                         (dom Slap)

                                                             telefon/fax:                  + 387 51  413 233

                                                             e-pošta:                   povratnicibl@blic.net

 

 


 

NAŠA MISIJA

POVRATNICI GRADA BANJALUKE  OSNOVALI SU SVOJE UDRUŽENJE SA CILJEM DA DIREKTNO UTIČU NA STVARANJU USLOVA DOSTOJANSTVENOG I ODRŽIVOG POVRATKA U SVOJ GRAD, UZ PODRŠKU LOKALNE VLASTI I MEĐUNARODNE ZAJEDNICE.


 

NAŠI CILJEVI

-          Pomoć povratnicima od same odluke o povratku do njene potpune realizacije.

-          Stvaranje uslova za ekonomsku i socijalnu podršku povratnicima.

-          Aktivnosti oko reintegracije povratnika u novim uslovima života.

-          Edukacija.

U saradnji sa ostalim nevladinim organizacijama, učestvujemo u rekonstrukciji devastiranih objekata, prekvalifikaciji povratnika te edukaciji naših članova kako bi se aktivno uključili u ostvarivanje zadanih ciljeva.

Radi lakše ekonomske podrške povratnicima osnovali smo Zanatsku zadrugu BO-MER; d.o.o. Dublexim i  učestvovali u osnivanju Investicionog fonda VIB a.d. Banjaluka.


   nazad na vrh strane

e-mail: povratnicibl@blic.net